Quy định mới về biện pháp cách ly đối với người nước ngoài khi nhập cảnh vào VN

Quy định mới về biện pháp cách ly đối với người nước ngoài khi nhập cảnh vào VN

Quy định mới về việc theo dõi sk, hướng dẫn cách ly của BYT đối với người đã tiêm đủ chưa tiêm đủ liều vacine

5/5 (1 Review)