QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ

Quy định mới nhất về gia hạn nộp thuế

Ngày 8/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành bắt đầu trong cùng ngày. Đây được xem là một trong những Nghị định có thời gian xây dựng và hoàn thiện đưa vào áp dụng nhanh nhất từ trước đến nay. Việc ban hành và áp dụng Nghị định này được xem là cứu cánh kịp thời đối với nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Công ty Luật T&Q chúng tôi liệt kê ra 03 nội dung cốt yếu của Nghị định này như sau:

  1. Loại thuế được gia hạn theo Nghị định 41
Luật thuế mới nhất
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ

 

Hiện nay, có nhiều loại thuế được áp dụng đối với các cá nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, Nghị định 41 về việc gia hạn nộp tiền thuế lần này được áp dụng đối với 04 loại thuế sau: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

  1. Đối tượng được gia hạn nộp thuế

Đối tượng được gia hạn nộp tiền thuê đất là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh với những ngành nghề sau đây:

  1. Thời gian gia hạn nộp thuế và thủ tục xin gia hạn
STT PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI KỲ TÍNH THUẾ ĐƯỢC GIA HẠN HẠN CŨ HẠN MỚI
1 Kê khai theo tháng Tháng 3/2020 20/4/2020 20/9/2020
Tháng 4/2020 20/5/2020 20/10/2020
Tháng 5/2020 20/6/2020 20/11/2020
Tháng 6/2020 20/7/2020 20/12/2020
2 Kê khai theo quý Quý I năm 2020 30/4/2020 30/9/2020
Quý II năm 2020 30/7/2020 30/12/2020

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng được quy định. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực theo quy định được gia hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Quy định mới nhất nộp thuế

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian được gia hạn là 05 tháng.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế

Quy định mới nhất nộp thuế

Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900 599 818. Chúng tôi rất sẵn lòng phục vụ Quý khách.

Tác giả : Công ty luật T&Q _ Trần Quyên

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/ho-so-huong-tro-cap-that-nghiep/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content