Quy định mới nhất khai thuế đối với hộ kinh doanh

Theo quy định mới nhất, khai thuế đối với hộ kinh doanh có nhiều thay đổi lớn. Trong những quy định mới được quan tâm nhất là hộ kinh doanh phải thực hiện chế độ kế toán. Vậy theo quy định mới này, có bao nhiêu phương pháp khai thuế đối với hộ kinh doanh. Hồ sơ kê khai, hạn nộp tờ khai và nộp thuế được quy định thế nào. Trong bài tư vấn này, Công ty Luật T&Q sẽ đưa thông tin rõ ràng, kịp thời đến Quý khách.

Theo quy định, khai thuế đối với hộ kinh doanh có 02 phương pháp như sau:

  1. Khai thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán

  2. Đối tượng áp dụng

Khai thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ có quy mô vừa và nhỏ. Nghĩa là khai thuế khoán áp dụng trong trường hợp hộ kinh doanh có quy mô không lớn.

Tiêu chí quy mô lớn của hộ kinh doanh được quy định như sau:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh.

  1. Căn cứ xác định doanh thu khoán

Căn cứ xác định doanh thu thuế khoán dựa trên các cơ sở sau đây:

  1. Hồ sơ kê khai

Hộ khoán nộp Tờ khai Mẫu 01/CNKD ổn định đầu năm chậm nhất là ngày 15/12 năm trước liền kề năm tính thuế. Cơ quan tiếp nhận: Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn.

+ Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD;

+ Bản sao hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh;

+ Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

+ Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ.

  1. Hướng dẫn nộp thuế khoán

Hộ khoán nộp tiền thuế vào NSNN hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu theo Thông báo nộp tiền CQT. Hộ khoán nộp thuế khoán theo một trong hai phương thức. Nộp theo năm hoặc nộp theo tháng và nộp theo từng lần phát sinh.

Thông báo nộp tiền được gửi đến chậm nhất là ngày 20/01 hàng năm đối với hộ ổn định từ đầu năm. Thời hạn nộp tiền sẽ được cơ quan thuế ghi rõ trên thông báo.

Ngày 20 hằng tháng đối với hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm và có biến động trong năm. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh hoặc có biến động trong năm thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

Trường hợp hộ khoán đề nghị cấp hoá đơn theo từng lần phát sinh của CQT. Thời hạn nộp thuế là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn. Nghĩa là chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu hóa đơn.

  1. Khai thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai

  2. Đối tượng áp dụng

Khai thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ quy mô lớn. Và những trường hợp tự nguyện lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

  1. Hồ sơ kê khai

Hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai quy định như sau:

  1. Thời hạn: khai thuế và nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

  1. Hộ kê khai được chuyển đổi từ hộ khai khoán

Hộ khoán trong năm chuyển đổi sang hộ kê khai thì trước khi chuyển đổi, hộ khoán khai điều chỉnh, bổ sung mẫu 01/CNKD. CQT căn cứ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung để điều chỉnh giảm thuế đã khoán cho thời gian chuyển đổi. Thời hạn hộ khoán nộp tờ khai điều chỉnh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu chuyển đổi phương pháp tính thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn về khai thuế đối với hộ kinh doanh cá thể mới nhất. Nếu cần tư vấn chi tiết hơn hoặc tư vấn các vấn đề liên quan thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp. Quý khách gọi ngay đến tổng đài 1900 599 818. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách.

Luật sư: Trần Quyên

Các vấn đề về thuế doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content