Phân chia tài sản chung của vợ chồng

Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

 

Phân chia tài sản chung của vợ chồng.

Trong thời kỳ hôn nhân nếu vợ hoặc chồng ngoại tình hoặc chung sống với người khác như vợ chồng là trái quy định của pháp luật .
Theo khoản 2 điều 4 Luật Hôn nhân và gia đình quy định bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình như sau: “Cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ”.

Luật hôn nhân gia đình

Theo quy định nêu trên nếu vợ hoặc chồng chung sống với người khác như vợ chồng là vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.  Đây cũng là một trong các căn cứ để Tòa án xem xét cho hai vợ chồng ly hôn.

Trong thời gian chung sống nếu hai vợ chồng có tài sản chung và nợ chung thì tài sản và khoản nợ này sẽ được chia theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình  quy định về nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn như sau:

Phân chia tài sản

“1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận. Nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi. Nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

Nguyên tắc phân chia

b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập”

d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thoả thuận;

Nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

Khi ly hôn các bên tự thỏa thuận với nhau về việc chia tài sản. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

– Trong trường hợp đây là tài sản riêng của vợ hoặc chồng (được hình thành trước thời kỳ hôn nhân hay được tặng cho riêng thừa kế riêng…) khi ly hôn thuộc quyền sở hữu của riêng người đó và không phải chia cho người còn lại. Nếu khoản nợ là khoản nợ riêng thì ai vay người đó có trách nhiệm trả nợ.

 Tài sản chung vợ chồng

– Trong trường hợp đây là tài sản chung vợ chồng mà chỉ đứng tên một người.  Căn cứ khoản 1 Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình quy định tài sản chung của vợ chồng như sau:

“Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung.

 

Thỏa thuận phân chia

Quyền sử dụng đất  có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận”

Sau khi đăng ký kết hôn mà không chứng minh được tài sản riêng thì được coi là tài sản chung. Khi ly hôn tài sản này về nguyên tắc được chia đôi. Tuy nhiên có tính đến hoàn cảnh, công sức đóng góp của các bên.

Tư vấn 1900599818

Nếu bên nào nhận bằng hiện vật thì phải thanh toán cho bên kia giá trị phần chênh lệch. Nếu xác định khoản nợ do một người vay là khoản nợ chung của hai vợ chồng vì phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của gia đình như chi phí ăn uống, chi phí xây dựng nhà cửa, chữa bệnh….thì hai người đều có trách nhiệm trả như nhau.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/mau-don-ly-hon/

 

0/5 (0 Reviews)