Nộp lệ phí trước bạ

Rút ngắn thời gian nộp lệ phí trước bạ

Nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí  khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hiện nay thời hạn nộp lệ phí  được rút ngắn hơn so với quy định cũ, cụ thể:

Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/04/2019) quy định:

Người nộp lệ phí thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước tại các cơ quan, tổ chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí .
Quy định trước đây về thời hạn nộp lệ phí là 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí  của cơ quan thuế (quy định tại Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP).
Như vậy, thời hạn nộp lệ phí  hiện nay được rút ngắn hơn. Bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết.

         Hồ sơ  bao gồm giấy tờ sau:

– Bản chính Tờ khai LPTB theo Mẫu số 01 (mẫu mới).
– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn LPTB (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính theo quy định.
– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.
– Bản sao hợp lệ giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật về việc chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản.
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/mot-dia-chi-dang-ky-nhieu-tru-so-cong-ty/

 

0/5 (0 Reviews)