Nơi đăng ký biển số định danh

Nơi đăng ký biển số định danh

Nơi đăng ký biển số định danh được quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

  1. Đăng ký biển số định danh tại Cục Cảnh sát giao thông:

– Xe của Bộ Công an;

– Xe ô tô của các cơ quan, tổ chức. Được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam . Và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan đó.

  1. Đăng ký biển số định danh tại Phòng Cảnh sát giao thông:

Phòng Cảnh sát giao thông đăng ký các loại xe sau đây (trừ các loại xe quy định tại điểm 1):

– Xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc. Và các loại xe có kết cấu tương tự xe ô tô (sau đây gọi chung là xe ô tô) của tổ chức, cá nhân. Có trụ sở, nơi cư trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố, huyện, thị xã thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở;

– Xe ô tô đăng ký biển số trúng đấu giá. Hoặc đăng ký xe lần đầu đối với xe có nguồn gốc tịch thu theo quy định của pháp luật. Và xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên của tổ chức, cá nhân tại địa phương;

– Xe ô tô; xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện). Và các loại xe có kết cấu tương tự xe mô tô (sau đây gọi chung là xe mô tô) của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Kể cả cơ quan lãnh sự tại địa phương.

  1. Đăng ký biển số định danh tại công an cấp huyện

Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau đây gọi chung là Công an cấp huyện. Đăng ký các loại xe: ô tô; mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.

(trừ các loại xe quy định tại điểm 1,2,4 nêu trên)

  1. Đăng ký biển số định danh tại công an cấp xã

Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) thực hiện đăng ký xe (trừ trường hợp tại điểm 1,2) như sau:

– Công an cấp xã của các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương;

– Công an cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trừ Công an cấp xã nơi Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện, thị xã, thành phố đặt trụ sở) có số lượng đăng ký mới từ 150 xe /năm trở lên (trung bình trong 03 năm gần nhất) thực hiện đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.

Đối với địa bàn đặc thù, căn cứ tình hình thực tế số lượng xe đăng ký, tính chất địa bàn, khoảng cách địa lý, Giám đốc Công an cấp tỉnh thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông quyết định tổ chức đăng ký xe như sau:

– Đối với cấp xã có số lượng xe mô tô đăng ký mới dưới 150 xe/năm, giao Công an cấp xã đó trực tiếp đăng ký xe. Hoặc giao cho Công an huyện, thị xã, thành phố. Hoặc Công an cấp xã đã được phân cấp đăng ký xe tổ chức đăng ký xe theo cụm;

Đối với cấp xã có số lượng xe vượt quá khả năng đăng ký của Công an cấp xã thì ngoài Công an cấp xã đó trực tiếp đăng ký xe.

Có thể giao Công an huyện, thị xã, thành phố, Công an cấp xã liền kề. Đã được phân cấp đăng ký xe hỗ trợ tổ chức đăng ký xe theo cụm cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa bàn.

Cơ quan đăng ký xe có trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất. Bố trí địa điểm thuận tiện để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe. Ưu tiên tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miến phí.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/thu-hoi-chung-nhan-dang-ky-bien-so-xe-tu-ngay-15-08-2023/

0/5 (0 Reviews)