Những điều cần biết về gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình

Thủ tục gia hạn thẻ, đăng ký tham gia:

 Đối với các trường hợp đã tự nguyện tham gia BHYT năm 2014 có thẻ BHYT hết hạn sử dụng từ 31/01/2015 trở đi:

– Người có thẻ cần gia hạn lập Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (TK01-TS)

và Danh sách đăng ký tham gia BHYT (D01-HGD).

Việc kê khai danh sách đăng ký tham gia BHYT (mẫu D01-HGD)

chỉ cần đại diện hộ gia đình (không nhất thiết là chủ hộ).

Người kê khai phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai đó,

nếu kê khai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

và bồi hoàn chi phí khám chữa bệnh (nếu có phát sinh).

+ Đối với các trường hợp đang tham gia BHYT,

khi kê khai Danh sách đăng ký tham gia (mẫu D01-HGĐ),

tại  cột (số 5) chỉ cần ghi có thẻ thuộc đối tượng nào.

Ví dụ: Nếu có thẻ BHYT theo diện Hưu trí, học sinh sinh viên , người lao động đang làm việc,

thì tại cột (số 5) ghi  “hưu trí”, “học sinh sinh viên”, “đang làm việc”.

+ Đối với người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT

nên chưa được cấp thẻ thì tại cột ghi chú (số 8) ghi rõ “do đơn vị nợ chưa được cấp thẻ BHYT”.

Hồ sơ cần mang theo

– Khi đến nộp thủ tục tại các Đại lý thu BHYT, cần mang theo:

Bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (để đối chiếu và được trả lại ngay).

Việc sao chụp thẻ BHYT để nộp kèm theo Danh sách đăng ký tham gia BHYT

trong trường hợp 100% thành viên hộ gia đình đều tham gia BHYT

là cơ sở để xác định ngay việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định

tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ.

Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT

– Thời hạn của thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đầu tháng sau nếu lập danh sách

và nộp tiền trước ngày 20 của tháng trước.

Thời hạn sử dụng thẻ và mức đóng tiền BHYT căn cứ vào thời hạn sử dụng sau cùng của thẻ BHYT đã cấp,

đang còn hạn sử dụng của thành viên tham gia BHYT trong hộ.

Đối với các trường hợp mới bắt đầu tham gia BHYT theo Hộ gia đình từ ngày 01/01/2015 và trường hợp tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính:

– Thủ tục như trên.

– Thẻ BHYT được cấp có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày lập thủ tục và nộp tiền theo quy định.

  1. c) Gia hạn thẻ:

– Nếu gián đoạn từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính:

Đóng lại từ đầu (thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày).

– Nếu gián đoạn dưới 3 tháng:

Phải nộp tiền (ở đại lý) trước ngày 20 của tháng thứ 2 (sau tháng gián đoạn) và thẻ có giá trị ngay tháng sau.

VD: Thẻ hết hạn từ 31/12/2014, nếu nộp tiền trước ngày 20/02/2015 thì sẽ được cấp thẻ để sử dụng từ 01/3/2015.

Khi tính thời gian tham BHYT liên tục 5 năm

(để không đồng chi trả khi có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở),

là thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng thẻ lần trước

(trong trường hợp thời gian gián đoạn không quá 03 tháng)

Đăng ký khám, chữa bệnh:

– Có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

– Được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý

(đăng ký trước ngày 20 của tháng cuối của quý trước).

– Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

Thủ tục khám, chữa bệnh:

–  Khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế với giấy tờ (có ảnh) chứng minh về nhân thân của người đó.

– Trường hợp cấp cứu, được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào

và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ tủy thân có ảnh trước khi ra viện.

– Trường hợp chuyển tuyến điều trị, phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến mọi vấn đề của quý khách. Hoặc tư vấn nhanh qua tổng đài 1900 599 818.

Thực hiện dịch vụ nhanh chóng hiệu quả chi phí hợp lý

Liên hệ dịch vụ

0903876125

Chấm dứt văn phòng đại diện

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content