Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội

Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội

Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2021/NĐ-CP.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư xây dựng theo dự án quy định như sau:

– Nếu tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư (CĐT) công bố cho từng loại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ theo thỏa thuận giữa CĐT và khách hàng;

– Nếu tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do CĐT công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn theo hình thức bốc thăm do CĐT tổ chức;

+ Nếu dự án có đối tượng đảm bảo đủ điều kiện hồ sơ theo Điều 22 Nghị định 100/2015 là người có công với cách mạng. Hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Mà không phải bốc thăm.

+ Danh sách nhóm đối tượng trên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Và các căn hộ dành cho các đối tượng này bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết. Đối tượng còn lại thì bốc thăm.

Đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 49 của Luật Nhà ở thì có thể đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án. Do các thành phần kinh tế đầu tư. Hoặc dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai thực hiện. Nhưng phải bảo đảm nguyên tắc mỗi đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở chỉ được hỗ trợ giải quyết một lần.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định cụ thể tiêu chí xét duyệt đối tượng. Cũng như điều kiện đối với các trường hợp được mua, thuê. Hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội. Do mình triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang gửi Bộ Xây dựng. Để có ý kiến thống nhất bằng văn bản trước khi ban hành. Trong thời hạn 15 ngày làm việc Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời về nội dung xin ý kiến.

Đối với các trường hợp đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư thì nguyên tắc và tiêu chí xét duyệt đối tượng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn cần tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan/

0/5 (0 Reviews)