Người lao động được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/ tháng trong dịch Covid -19

Người lao động được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/ tháng trong dịch Covid -19

     Chính phủ ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó người lao động được hỗ trợ như sau:

  1. Mức hỗ trợ

Người lao động được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Và phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

– Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải:

+  Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên, hoặc

+  Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên.

–  Người lao động phải làm việc tại các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.

  1. Thời gian hưởng

Theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng.

  1. Đối với trường hợp khác, cụ thể:

+ Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

+ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

 Được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

  4. Đối với Người sử dụng lao động

    Có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 thì vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

     Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/ho-so-huong-tro-cap-that-nghiep/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content