Người học nghề không đóng bảo hiểm xã hội

 

Người học nghề không đóng bảo hiểm xã hội

Người học nghề, tập nghề phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận. Việc đóng bảo hiểm xã hội cho người học nghề, tập nghề được quy định cụ thể như sau:
Căn cứ điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và điều 4 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

 

Quyết định số 595/QĐ-BHXH

– Người làm việc theo:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn,

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn,

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ

+ Hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

Quyết định số 595/QĐ-BHXH

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (thực hiện từ ngày 1/1/2018).
Như vậy  người học việc theo hợp đồng đào tạo nghề (hợp đồng học việc, học nghề, tập nghề) không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm bắt buộc. Do đó người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho đối tượng này.
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

 

Tác giả: Luật sư  Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

http://luatsu1088.vn/boi-thuong-khi-nghi-viec-ngang/

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content