Người có công với cách mạng

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới đối với người có công với cách mạng

 

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới đối với người có công với cách mạng.

Kể từ ngày 25/7/2017, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.417.000 đồng (mức cũ là 1.318.000 đồng).

Nghị định số 70/2017/NĐ-CP

Quy định cụ thể các mức trợ cấp, phụ cấp như sau:

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945

+ Diện thoát ly: mức trợ cấp 1.583.000 đồng/tháng, phụ cấp 268.000/1 thâm niên;

+ Diện không thoát ly: mức trợ cấp 2.688.000 đồng/tháng.

+ Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần 1.417.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp

2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được trợ cấp 1.465.000 đồng/tháng.

– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần là 795.000 đồng/tháng.

3. Trợ cấp thân nhân liệt sĩ

– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.417.000 đồng/tháng;

– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 2.834.000 đồng/tháng;

– Đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, mức trợ cấp là 4.251.000 đồng/tháng;

– Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc lấy vợ khác là 1.417.000 đồng/tháng.

Người có công với cách mạng

4. Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ như trên) được hưởng phụ cấp 1.188.000 đồng/tháng.

– Mức trợ cấp đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình là 1.417.000 đồng/tháng.

5. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.188.000 đồng/tháng.

6. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được trợ cấp thương tật từ 955.000 đồng/tháng – 4.543.000 đồng/ tháng tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

Người có công với cách mạng

Thương binh loại B được trợ cấp thương tật từ 788.000 đồng/tháng đến 3.759.000 đồng/tháng tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

7. Bệnh binh được trợ cấp thương tật từ 1.479.000 đồng/tháng – 3609.000 đồng/ tháng tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.
Ngoài ra nghị định còn quy định chi tiết mức hưởng trợ cấp, phụ cấp của một số đối tượng có công với cách mạng khác được ban hành tại phụ lục I, II và III của nghị định này.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả:Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/che-do-moi-doi-voi-than-nhan/

 

0/5 (0 Reviews)