Hạn mức trả tiền bảo hiểm

 

Khi gửi tiền tại ngân hàng, trường hợp xấu xảy ra thì mức tiền được trả khi ngân hàng phá sản là bao nhiêu?
Tiền gửi được bảo hiểm là tiền đồng Việt Nam của cá nhân. Được gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức:

+ Tiền gửi có kỳ hạn,

+ Tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm,

+ Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Mức tiền được trả khi ngân hàng phá sản

Kể từ ngày 5/8/2017, người gửi tiền ở một tổ chức tín dụng bị phá sản sẽ nhận được số tiền bảo hiểm tối đa là 75.000.000 đồng .

Cụ thể, theo Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm có quy định: Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75.000.000 đồng (bảy mươi lăm triệu đồng).

Đối tượng áp dụng bao gồm: người được bảo hiểm tiền gửi; tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổ chức bảo hiểm tiền gửi; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
Như vậy, hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi đã tăng lên so với quy định cũ là 30.000.000 đồng áp dụng từ năm 1999 và tăng lên 50.000.000 đồng từ năm 2005.

 ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM TỐI ĐA 75 TRIỆU

Việc tăng mức bảo hiểm tiền gửi như trên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng. Bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

                                                                                   Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/nhan-con-nuoi-co-yeu-to-nuoc-ngoai/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content