Mức lương cơ sở năm 2021

Mức lương cơ sở năm 2021

Mức lương cơ sở năm 2021 vẫn giữ nguyên mức cũ.

Vì chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở nên sẽ áp dụng Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Theo đó, lương cơ sở vẫn áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng.

Mức lương này dùng làm căn cứ để:

– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật sau đây:

– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Người hưởng lương, phụ cấp theo mức lương trên bao gồm:
  1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.
  2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.
  3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.
  4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
  5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
  6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
  7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
  8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
  9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Việc giữ nguyên mức lương cơ sở như năm 2020 ảnh hưởng nhiều khoản thu của người lao động không tăng theo dự kiến như:

+ Tiền lương theo hệ số lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang;

+ Tiền thai sản 01 lần của lao động nữ sinh con. Lao động nam có vợ sinh con.  Người lao động nhận nuôi con nuôi…

Tuy nhiên vẫn có một số đối tượng được hưởng lợi như người lao động tự do, thu nhập không chịu tác động trực tiếp của lương cơ sở. Hoặc đóng bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/mau-hop-dong-lao-dong-moi-nhat/

0/5 (0 Reviews)