Mức hưởng bảo hiểm trái tuyến

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh trái tuyến

 

Mức hưởng bảo hiểm trái tuyến
Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng theo tỷ lệ như sau:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú (100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước);

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Quy định trên không áp dụng đối với các trường hợp sau:

– Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT – XH khó khăn, vùng có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn tự đi KCB không đúng tuyến.

– Người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo tự đi KCB không đúng tuyến.

– Cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở KCB.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường
Liên hệ dịch vụ:
0/5 (0 Reviews)