Mức giảm trừ gia cảnh 2021 mới nhất hiện nay

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương; tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh; vừa có thu nhập từ tiền lương; tiền công thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương; tiền công.

* Mức giảm trừ gia cảnh áp dụng năm 2021.

– Giảm trừ bản thân: 11 triệu đồng/tháng; tương đương với 132 triệu đồng/năm.

– Giảm trừ người phụ thuộc là 4;4 triệu đồng/tháng/người.

Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14

* Trước ngày 1/7/2020 mức Giảm trừ gia cảnh áp dụng:

– Giảm trừ bản thân: 9 triệu đồng/tháng; tương đương với 108 triệu đồng/năm.

– Giảm trừ người phụ thuộc là 3;6 triệu đồng/tháng/người.

Theo điều 9 thông tư 111/2013/TT-BCTC

Tuy nhiên; kế toán cần chú ý khi tính giảm trừ gia cảnh để tính thuế TNCN kế toán cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

– Đối với bản thân người nộp thuế:

  • Đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương; tiền công; từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) chỉ được lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

– Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

Ví dụ 1:

Ông K là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc liên tục từ ngày 01/3/2021. Đến ngày 15/11/2021; ông K kết thúc Hợp đồng lao động và về nước. Từ ngày 01/3/2021 đến khi về nước ông K có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày. Như vậy; năm 2021; ông K là cá nhân cư trú và được giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 đến hết tháng 11 năm 2021.

Ví dụ 2:

Bà L là người nước ngoài đến Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 21/9/2021. Ngày 15/6/2022; Bà L kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ ngày 21/9/2021 đến ngày 15/6/2022 Bà L có mặt tại Việt Nam 187 ngày. Như vậy trong năm tính thuế đầu tiên (từ ngày 21/9/2021 đến ngày 20/9/2022); Bà L được xác định là cá nhân cư trú của Việt Nam và được giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 9/2021 đến hết tháng 6/2022.

  • Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

 

– Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:

  • Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

  • Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
  • Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc: bố; mẹ; vợ chồng; anh chị em; con trên 18 tuổi… thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế; quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

 

→ Đối với giảm trừ bản thân thì không cần phải đăng ký với CQT (cứ ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên là được tính nhưng nếu ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với nhiều nơi thì chỉ được lựa chọn 1 nơi để tính giảm trừ)

Còn giảm trừ người phụ thuộc thì các bạn cần phải làm thủ tục đăng ký NPT thì mới được tính giảm trừ

0/5 (0 Reviews)