Các trường hợp được miễn thuế khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế bất động sản

 

Có nhiều trường hợp được miễn thuế khi mua bán nhà. Khi tặng cho, thừa kế bất động sản thì bên được nhận tặng cho, thừa kế sẽ đồng thời chịu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Tuy nhiên có một số trường hợp được miễn, cụ thể như sau:

     1. Được miễn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp

1.1. Chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau ( quy định tại khoản 1 điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và điểm a khoản 1 điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

 Miễn thuế khi mua bán nhà

1.2. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau (quy định tại khoản 4 điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và tại điểm d khoản 1 điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

1.3.  Chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất và sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày (quy định tại khoản 2 điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và điểm b khoản  1 điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC).
Trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

    2. Miễn lệ phí trước bạ

Trường hợp được miễn lệ phí trước bạ khi nhà, đất thừa kế, hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định 23/2013/NĐ-CP).

Miễn thuế khi mua bán nhà

Như vậy, nếu thuộc các trường hợp trên thì khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế bất động sản sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

Liên hệ ngay nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể về miễn thuế khi mua bán nhà. Hot line: 1900.599.818

Tác giả:  Luật sư Bùi Hường

 

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

http://luatsu1088.com/thu-tuc-hoan-cong-nha-dat/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818