Miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư

Miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư

Miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư được quy định cụ thể tại Thông tư 02/2016/TT-BXD.

  1. Miễn nhiệm thành viên Ban quản trị nhà chung cư

Được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau đây:

– Thành viên Ban quản trị thôi tham gia hoặc xin miễn nhiệm;

– Thành viên Ban quản trị không còn là chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư (đối với trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu);

– Thành viên Ban quản trị chuyển đi nơi khác;

– Trưởng Ban quản trị của tòa nhà chung cư tách khỏi cụm nhà chung cư trong trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư;

– Thành viên Ban quản trị của tòa nhà nhập vào cụm nhà chung cư trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 21 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư.

  1. Bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư

Được thực hiện khi có đề nghị của Ban quản trị. Hoặc đề nghị của đại diện chủ sở hữu căn hộ trong các trường hợp sau đây:

– Ban quản trị không báo cáo kết quả hoạt động cho hội nghị nhà chung cư theo quy định Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư;

– Ban quản trị không hoạt động sau khi được bầu;

– Thành viên Ban quản trị vi phạm quy chế hoạt động. Hoặc quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị;

– Thành viên Ban quản trị không tham gia các hoạt động của Ban quản trị trong 06 tháng liên tiếp. Hoặc không tham dự tối thiểu 30% tổng số các cuộc họp của Ban quản trị trong 01 năm.

Như vậy, Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định rất cụ thể những trường hợp miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên ban quản trị nhà chung cư.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/dieu-kien-duoc-huong-chinh-sach-ho-tro-ve-nha-o-xa-hoi/

 

0/5 (0 Reviews)