Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

 Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2021

Công ty Luật T&Q cung cấp mẫu HĐLĐ mới nhất dựa trên quy định của Bộ luật lao động 2019.

 

                                                                       HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Hôm nay, ngày….tháng….năm …, tại công ty……..chúng tôi gồm có:

Bên A: Người sử dụng lao động

Công ty:…………………………………………………………………..

Địa chỉ:.…………………………………………………………………..

Đại diện:………………………….Chức vụ:…………………………….

Bên B: Người lao động

Ông/bà: ………………………… Ngày sinh……………………………        

Số CMND:………………………Cấp ngày:………Tại…………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Số ĐT: ……………………………………………………………………

Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động với những nội dung sau đây:

Điều 1: Công việc, địa điểm làm việc và thời hạn hợp đồng

Loại hợp đồng: …………………Từ ngày……………đến ngày……….

Chức danh công việc: ……………………………………………………

Địa điểm làm việc: ………………………………………………………

Nhiệm vụ công việc cụ thể: ……………………………………………..

…………………………………………………………………………….

Điều 2: Lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác

Lương cơ bản: ……………………………………………………………

Phụ cấp: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

Hình thức trả tiền: Tiền mặt/chuyển khoản

Ngày trả lương:……………………………………………………………

Lương thưởng tháng 13:………………………………………………………

Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, BHTN  

Thời giờ làm việc: ………………………………………………………………

Ngày nghỉ hàng tuần:……………………………………………………………

Ngày nghỉ lễ tết: Được nghỉ theo quy định của pháp luật.

Thiết bị và công cụ làm việc được công ty cấp phát.

Điều kiện an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

BHXH, BHYT, BHTN: Được công ty tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

4.1. Quyền của người lao động

– Được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện tại nơi làm việc hoặc được cử đi đào tạo theo yêu cầu của công việc;

– Được khen thưởng bằng tiền hoặc vật chất nếu có thành tích tốt trong quá trình làm việc;

-………………………………………………………………………………

4.2. Nghĩa vụ của người lao động

– Thực hiện đúng nội dung hợp đồng lao động;

– Hoàn thành công việc được giao;

– Tuân thủ nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, nội quy công ty và các chủ trương chính sách khác của công ty;

– Bồi thường vi phạm vật chất nếu gây thiệt hại;

– Đóng thuế Thu nhập cá nhân nếu đủ điều kiện.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

5.1. Quyền của người sử dụng lao động

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

– Chuyển tạm thời, tạm ngưng hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật.

– Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu Người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng lao động.

5.2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

– Thanh toán lương đầy đủ và đúng hạn;

– Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định;

– Tạo điều kiện và môi trường cho người lao động thực hiện công việc được giao

Điều 6: Những thỏa thuận khác

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Điều 7: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Khi ký kết các phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục cũng có giá trị như các nội dung cuả bản hợp đồng này.

 

                       NGƯỜI LAO ĐỘNG                               NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

                            (Ký, ghi rõ họ tên)                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

                  Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/diem-moi-cua-luat-dau-tu-2020/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818