Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước; mẫu giấy mới nhất năm 2022 hiện nay được sử dụng theo Mẫu số:

C1-02/NS – Ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất… như sau:

4/5 (1 Review)
Phone icon
1900599818