Mẫu đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  00 tháng 00 năm 0000

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v yêu cầu nhập vụ án)

 Kính gửi: CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

 

Người khiếu nại:

Bà ………………………..: Sinh năm: ….

CMND số                               :  …………. cấp ngày:…….   tại CA TP.HCM.

Hộ khẩu thường trú              : …………………………………………………

Chỗ ở hiện nay                     : …………………………………………………

Điện thoại: 1900 599 818

Người bị khiếu nại: ………..………………………………………………………………………………………

Nội dung:

Kính mong Chánh án xem xét giải quyết.

Trân trọng.

Người khiếu nại

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/giam-gia-dien/

0/5 (0 Reviews)