CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—–o0o—–

Điện Thoại 1900 599818 được tư vấn Hợp Đồng An toàn, không phát sinh tranh chấp hay mất tiền 

Mẫu tham khảo

 HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỞHỮU NHÀỞ VÀQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

(Toàn bộ / Một phần)

Căn nhà và quyền sử dụng đất số:………………………, đường:…………………..……, phường (xã):………………………, quận (huyện):………………………,TP Hồ Chí Minh.

 Hôm nay, ngày……tháng……….năm………, tại Văn phòng công chứng, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

BÊN BÁN – CHUYỂN NHƯỢNG :   (bên A)

*Họ tên ông                          :……………………………………………………………………………………………….
Năm sinh                               : ………………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số     :……………………………………………………………………………………………….

Thường trú tại                       :……………………………………………………………………………………………….

Chủ sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất tọa lạc tại số :………………, đường……………………………., phường …………………, quận ………………………, TPHCM. Căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm có :

BÊN MUA – NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG :   (bên B)

*Họ tên ông                          :……………………………………………………………………………………………….
Năm sinh                               : ………………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số     :……………………………………………………………………………………………….

Thường trú tại                       :……………………………………………………………………………………………….

Bằng hợp đồng này, Bên A chuyển nhượng cho Bên B toàn bộ (một phần) căn nhà và quyền sử dụng đất với những thỏa thuận sau đây:

Điều 1 ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ (một phần) căn nhà và quyền sử dụng đất số:……………………, đường……………………, phường (xã)……………………………, quận (huyện)………………………., thành phố Hồ Chí Minh có thực trạng như sau :

 1. Nhà ở :

– Tổng diện tích sử dụng:  ……………………………..  m2

– Diện tích xây dựng:………………………………… m2

– Kết cấu nhà: vách(tường) :……………..,sàn :……………………, mái:……………….

– Số tầng:……………………………………………………………………………………….

 1. Đất ở:

-Thửa đất số:……………………………………………………………………………

– Tờ bản đồ số:………………………………………………………………………….

– Diện tích:……………………………………………………………………………m2

– Hình thức sử dụng :

+ Riêng (chung):………………………m2

Điều 2 GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá chuyển nhượng toàn bộ (một phần) căn nhà và quyền sử dụng đất nêu trên là:……………………………………đồng (bằng chữ:……………………………………..đồng).
 2. Bên B thanh toán cho bên A bằng đồng Việt Nam.
 3. Bên A nhìn nhận đã nhận trước số tiền là:……………………….đồng do bên B đã giao.
 4. Số tiền còn lại bên B sẽ giao hết cho bên A sau khi:………………………………………
 5. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự nguyện thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Điều 3

GIAO NHẬN NHÀ-ĐẤT  VÀ CÁC GIẤY TỜ VỀ NHÀ-ĐẤT

 1. Bên A giao và Bên B nhận toàn bộ (một phần) căn nhà và quyền sử dụng đất đúng như thực trạng nêu trên sau khi ………………………………………………………………………;

Trong thời hạn chưa giao nhà, bên A có trách nhiệm bảo quản căn nhà và quyền sử dụng đất đó.

 1. Bên A giao và Bên B nhận bản chính chứng từ sở hữu sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ

Thuế và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ căn nhà và quyền sử dụng đất gồm: thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và lệ phí công chứng do hai bên chịu trách nhiệm nộp theo qui định.

ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ-ĐẤT

 1. Bên B có trách nhiệm làm thủ tục trước bạ đăng ký sang tên đối với toàn bộ căn nhà và quyền sử dụng đất nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên A phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bên B hoàn thành thủ tục trước bạ sang tên đối với toàn bộ căn nhà và quyền sử dụng đất nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Quyền sở hữu toàn bộ căn nhà và quyền sử dụng đất nêu trên được chuyển cho bên B kể từ sau khi được Văn phòng công chứngchứng nhận hợp đồng này và bên B phải thực hiện việc trước bạ và đăng ký sang tên theo quy định pháp luật.

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành, thì đưa ra tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được Công chứng viên Văn phòng công chứng….. công chứng mới có giá trị để thực hiện.

CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

 1. Bên A cam kết:
 2. Những thông tin về nhân thân và về nhà ở, đất ở đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật.
 3. Căn nhà và quyền sử dụng đất nêu trên:

–  Thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng hợp pháp của Bên A;

–  Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;

– Không bị thế chấp, bảo lãnh, bán, chuyển nhượng, tặng cho, tặng cho, trao đổi, kê khai là vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;

– Không bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.

 1. Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất nêu trên; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên là bản chính thật;
 2. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.
 3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận với Bên B đã ghi trong hợp đồng này.
 4. Bên B cam kết :
 5. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật.
 6. Đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu, sử dụng và thực trạng căn nhà và quyền sử dụng đất nêu tại điều 1 của hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, đồng ý mua;.
 7. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.
 8. Thực hiện đúng và đẩy đủ những thỏa thuận với Bên A đã ghi trong hợp đồng này.
 9. Thực hiện các nghĩa vụ đối với Bên A (nếu có).
 10. Hai bên cùng cam kết:
 11. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân, về tình trạng pháp lý đặc điểm, hiện trạng của căn nhà và quyền sử dụng đất trong thực tế đúng như đã mô tả trong hợp đồng và cùng tự chịu trách nhiệm về việc đối tượng của hợp đồng này là có thật, các bên không đề nghị Công chứng viên xác minh hoặc yêu cầu giám định;
 12. Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính chứng từ sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất nêu trên, để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, bán, chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu;
 13. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của Công chứng viên dưới đây.
 2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
 3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, các bản đều giống nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ  01 bản và 01 bản lưu tại Văn phòng công chứng

Điện Thoại 1900 599818 được tư vấn Hợp Đồng An toàn, không phát sinh tranh chấp hay mất tiền

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

 

                BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

 

Phone icon
1900599818