Cam kết thu nhập mẫu số 02/CK-TNCN là mẫu cam kết dùng cho cá nhân cam kết về thu nhập trong năm tính thuế của mình chưa đến mức phải khấu trừ thuế để công ty chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập

Điều kiện làm cam kết 02/CK-TNCN:

Phải đáp ứng đồng thời 5 điều kiện sau:

1. Là cá nhân cư trú

2. Ký hợp đông lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động

3. Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên (mức 10% đó)

4. Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế

5. Cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

 

Dưới đây là mẫu bản cam kết thuế TNCN – mẫu 02/CK – TNCN theo TT 92:

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập; tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế; tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế vào tờ khai quyết toán thuế TNCN

Mẫu 02/CK-TNCN có đầy đủ thông tin mẫu lập sẵn

Cá nhân có thu nhập tự làm mẫu này → rồi nộp cho cơ quan chi trả thu nhập

→ Cơ quan chi trả nhập nhận mẫu này thì không thực hiện khấu trừ (10%) tiền thuế TNCN của cá nhân đó

→ Cơ quan chi trả thu nhập lưu trữ bản cam kết này tại công ty (không phải nộp về cơ quan thuế) chỉ cần xuất trình khi cơ quan thuế có yêu cầu

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình; trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content