Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân là thời điểm chi trả thu nhập. Do vậy, doanh nghiệp (tổ chức) chi trả thu nhập cần thực hiện tính ra số thuế TNCN phải khấu trừ để trích lại trước khi trả lương.

bảng tính thuế TNCN

1. Tác dụng của bảng tính thuế TNCN theo tháng:

– Tính ra được số thuế TNCN phải khấu trừ vào lương của người lao động (để đưa thông tin lên bảng tính lương)

– Là căn cứ để làm tờ khai thuế TNCN:

+ Đối với các công ty kê khai thuế TNCN theo tháng thì dùng luôn bảng tính thuế TNCN tháng này để đưa thông tin vào tờ khai thuế TNCN tháng

+ Đối với các công ty kê khai thuế TNCN theo qúy thì dùng bảng tính thuế TNCN theo tháng này để tổng hợp số liệu vào Bảng tổng hợp thuế TNCN quý -> Sau đó dùng số liệu tại bảng tổng hợp quý để đưa lên tờ khai thuế TNCN quý.

2. Cấu trúc, nội dung của bảng tính thuế TNCN:

Phần I. Thông tin về thu nhập người lao động nhận được trong tháng:

Phần I. Thông tin về thu nhập người lao động nhận được trong tháng:

Phần II. Thông tin tính thuế TNCN:

Phần II. Thông tin tính thuế TNCN:

Để làm được phần 2 này thì ngoài việc có kỹ năng về Excel các bạn phải biết các xác định từng khoản thu nhập (khoản nào chịu thuế, khoản nào không chịu thuế) và cách tính thuế TNCN đối tượng từng loại lao động (cư trú hay không cư trú, có ký hợp đồng LĐ hay không ký hợp đồng LĐ hoặc ký hợp đồng lao động trên hay dưới 3 3. Một vài thông tin lưu ý các bạn khi làm bảng tính thuế TNCN:

– Những người lao động nào được đưa vào bảng tính thuế TNCN?

Tất cả những người lao động được trả lương trong tháng đều phai đưa vào bảng tính thuế TNCN này. Bao gồm cả những lao động: chưa đến mức phải khấu trừ thuế TNCN hoặc những người đã được trả lương trong tháng và đã bị khấu trừ thuế TNCN rồi (Ví dụ như LĐ thời vụ khoán việc)

– Vì sao những người chưa đến mức phải khấu trừ thuế TNCN hoặc những người đã được trả lương trong tháng và đã bị khấu trừ thuế TNCN rồi mà vẫn đưa vào bảng tính (đã tính xong rồi mà)

Bởi: Bảng tính thuế TNCN theo tháng này còn dùng để:

+ Đưa số liệu thu nhập DN đã chi trả trong tháng lên tờ khai tháng (nếu DN kê khai thuế TNCN Theo tháng).

+ Tổng hợp số liệu vào bảng tính quý để làm tờ khai thuế TNCN theo quý (Nếu DN KK thuế TNCN theo quý)

+ Tổng hợp số liệu để đưa vào tờ khai Quyết Toán Thuế TNCN theo năm.

* Thu nhập chịu thuế:

TNCT = Tổng thu nhập – các khoản miễn thuế

* Số người phụ thuộc: lấy ở tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh (Đăng ký từ tháng nào được giảm trừ từ tháng đó)
* Số tiền giảm trừ bản thân: Mỗi người chỉ được giảm trừ tại 1 nơi (1 cty). Nếu làm nhiều nơi (từ 2 cty trở lên) thì người lao động được quyền lựa chọn 1 nơi để lấy giảm trừ.
* Bảo hiểm bắt buộc: lấy ở hồ sơ tham gia BH của người lao động hoặc bảng tính lương.
* Thu nhập tính thuế = TNCT – các khoản giảm trừ (dòng tổng cộng).
* Thuế TNCN phải khấu trừ:

– Đối với lao động là cá nhân cư trú và ký hợp HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì tính theo biểu lũy tiến từng phần. Phần này khi làm trên Excel các bạn có thể làm thủ công theo các công thức lũy tiến (ban hành theo Phụ lục 1 của TT 111/2013/TT-BTC) cho từng mức TNTT

hoặc dùng công thức hàm if lồng:

  =IF(Z12>80000000;Z12*35%-9850000;IF(Z12>52000000;Z12*30%-5850000;

IF(Z12>32000000;Z12*25%-3250000;IF(Z12>18000000;Z12*20%-1650000;

IF(Z12>10000000;Z12*15%-750000;IF(Z12>5000000;Z12*10%-250000;IF(Z12>0;Z12*5%;0)))))))

(Trong đó: cột Z chính là cột thu nhập tính thuế)tháng)

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818