Ly hôn chia tài sản

LY HÔN CHIA TÀI SẢN

Ly hôn chia tài sản hay còn gọi là phân chia tài sản khi ly hôn là một trong những quy định của Luật hôn nhân gia đình. 

Vợ, chồng có thể tự nguyện thương lượng, thỏa thuận với nhau hoặc yêu cầu Toà án phân chia theo quy định của pháp luật.

Việc phân chia tài sản dựa trên nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo Điều 59 Luật hôn nhân gia đình 2014. Theo đó, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố:

– Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

– Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

* Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.Còn tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Việc xác định tài sản chung, riêng căn cứ Điều 33, Điều 43 Luật hôn nhân gia đình 2014.

Trên đây là những nội dung liên quan đến phân chia tài sản theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 1900.599.818

                                                          Tác giả: LS. Hồng Luyến

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/luat-su-cua-ban/

0/5 (0 Reviews)