Lưu ý – Đăng ký Doanh nghiệp qua mạng

Lưu ý Đăng ký Doanh nghiệp qua mạng

Hình thức ký qua mạng điện tử

Lưu ý đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là bắt buộc

Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân;

Tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng;

Hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy.

(Quy định tại Điều 35 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

Hồ sơ hợp lệ

Lưu ý đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là bắt buộc

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử.

Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng;

Hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

(Quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP )

Trình tự, thủ tục:

Lưu ý đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là bắt buộc

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử;

Ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp GCN ĐKDN

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp.

Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế,

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Đối tượng áp dụng

Lưu ý đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là bắt buộc

Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cũng áp dụng đối với việc đăng ký hoạt động chi nhánh;

Văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

(Quy định tại Điều 37 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP)

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhận được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp do Covid 19

0/5 (0 Reviews)