DOANH NGHIỆP PHẢI LÀM GÌ KHI LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TĂNG?

Lương tối thiểu vùng tăng

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. Theo đó, những doanh nghiệp đã xây dựng thang lương, bảng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại bảng nêu trên thì phải nhanh chóng thực hiện sửa đổi lại thang lương, bảng lương. Ngoài ra còn phải tăng mức tiền đóng các khoản bảo hiểm và kinh phí công đoàn.

Sau đây, công ty Luật T&Q có bài tư vấn về 3 vấn đề doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện khi lương tối thiểu vùng tang.

Thứ nhất, xây dựng lại thang lương, bảng lương

Doanh nghiệp phải căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng hiện hành để quy định mức lương cho từng chức danh, công việc, nhóm công việc sao cho phù hợp với các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp phải kiểm tra, rà soát, sửa đổi thang lương, bảng lương của công ty sao cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung này phải được sự tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

Sau khi xây dựng lại thang lương, bảng lương mới, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở bằng cách nộp hồ sơ tại đây.

 

Thứ hai, tăng tiền lương tháng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

 

Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để doanh nghiệp đóng các loại bảo hiểm. Bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, trích từ tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH quận, huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động hoặc tại công ty chủ quản của chi nhánh. Tùy theo sắp xếp của công ty.

 

Thứ ba, tăng tiền trích đóng kinh phí công đoàn

Hàng tháng, doanh nghiệp phải trích nộp kinh phí công đoàn là 2%. Tỷ lệ này dựa vào tổng quỹ tiền lương đóng BHXH cho người lao động.

Do đó, khi lương tối thiểu vùng tăng có thể sẽ tác động làm lương người lao động tăng. Như vậy, nếu lương lao động tăng thì lương trích đóng kinh phí công đoàn cũng sẽ tăng.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818.

Tác giả: Luật sư Trần Quyên

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/khoi-kien-cong-ty-tai-chinh-cho-vay-lai-cao/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content