Lệ phí môn bài của hộ kinh doanh

Lệ phí môn bài của hộ kinh doanh cá thể năm 2020

 

Lệ phí môn bài của hộ kinh doanh

Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC về lệ phí môn bài thì mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm;
b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm;

thuế môn bài hộ kinh doanh

 

Thông tư số 302/2016/TT-BTC

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.
Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế TNCN theo quy định của pháp luật về thuế TNCN.

Thông tư số 302/2016/TT-BTC

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nêu tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế TNCN của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế TNCN.

Thông tư số 302/2016/TT-BTC

Việc nộp thuế đối với các trường hợp hộ kinh doanh cá thể mới thành lập. Hoặc thành lập tại thời điểm cuối năm thì mức đóng lệ phí môn bài được quy định tại  khoản 3, Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP:
Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập. Được cấp đăng ký thuế và mã số thuế. Mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp  lệ phí cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Thông tư số 302/2016/TT-BTC

Trường hợp hộ kinh doanh cá thể sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm. Không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

 

Tác giả: Luật sư Bùi Hường
Liên hệ dịch vụ:
0/5 (0 Reviews)