Lệ phí, án phí tòa án

 

 

Lệ phí –  án phí tòa án được quy định cụ thể như sau:
I. ÁN PHÍ
1. Mức án phí hình sự sơ thẩm và án phí hình sự phúc thẩm; mức án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch, mức án phí dân sự phúc thẩm; mức án phí hành chính sơ thẩm và án phí hành chính phúc thẩm:

Loại án phí Mức án phí

Án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng
Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch        200.000 đồng
Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại không có giá ngạch          2.000.000 đồng
Án phí hành chính sơ thẩm     200.000 đồng
Án phí hình sự phúc thẩm       200.000 đồng
Án phí dân sự phúc thẩm        200.000 đồng
Án phí hành chính phúc thẩm 200.000 đồng

2. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch:

Giá trị tài sản có tranh chấp    Mức án phí
a) từ 4.000.000 đồng trở xuống        200.000 đồng
b) Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng        5% giá trị tài sản có tranh chấp
c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng     20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
d) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng
đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng        72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng
e) Từ trên 4.000.000.000 đồng         112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

3. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại có giá ngạch:

Giá trị tranh chấp Mức án phí
a) từ 40.000.000 đồng trở xuống      2.000.000 đồng
b) Từ trên 40.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng      5% của giá trị tranh chấp
c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng     20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
d) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng
đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng        72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng
e) Từ trên 4.000.000.000 đồng         112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

4. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp lao động có giá ngạch:

Giá trị tranh chấp Mức án phí
a) Từ 4.000.000 đồng trở xuống       200.000 đồng
b) Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng        3% của giá trị tranh chấp, nhưng không dưới 200.000 đồng
c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng  12.000.000 đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
d) Từ trên 2.000.000.000 đồng         44.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng

II. LỆ PHÍ TÒA ÁN

1. Mức lệ phí Tòa án giải quyết việc dân sự:
Loại lệ phí  Mức lệ phí
Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự         200.000 đồng
Lệ phí phúc thẩm giải quyết việc dân sự    200.000 đồng

2. Mức lệ phí Tòa án giải quyết các việc dân sự liên quan đến Trọng tài thương mại Việt Nam:

Mức cụ thể

Lệ phí yêu cầu Tòa án chỉ định trọng tài viên, thay đổi trọng tài viên        200.000 đồng
Lệ phí yêu cầu Tòa án xem xét tại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài, về thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng trọng tài       300.000 đồng
Lệ phí yêu cầu Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến trọng tài      500.000 đồng
Lệ phí kháng cáo quyết định của Tòa án liên quan đến trọng tài      300.000 đồng

3. Mức lệ phí yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài:
Người yêu cầu      Mức lệ phí
Cá nhân thường trú tại Việt Nam, cơ quan, tổ chức có trụ sở chính tại Việt Nam          2.000.000 đồng
Cá nhân không thường trú tại Việt Nam, cơ quan, tổ chức không có trụ sở chính tại Việt Nam          4.000.000 đồng
Người kháng cáo quyết định của Tòa án    200.000 đồng

4. Mức lệ phí Tòa án khác:

Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản        1.000.000 đồng
Lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công      1.000.000 đồng
Lệ phí bắt giữ tàu biển   5.000.000 đồng
Lệ phí bắt giữ tàu bay    5.000.000 đồng
Lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam      5.000.000 đồng
Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án          1.000 đồng/trang

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/cho-vay-nang-lai/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818