Lao động nam được hưởng chế độ thai sản

 

Lao động nam hưởng thai sản

Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 cho phép lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ thai sản, cụ thể như sau:

1.Điều kiện hưởng ( quy định tại  điểm e, khoản 1, điều 31)

Lao động đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con. Như vậy chỉ cần đáp ứng điều kiện: Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà có vợ sinh con là được hưởng chế độ thai sản, không cần thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là bao nhiêu tháng.

2.Thời gian hưởng (quy định tại khoản 2 điều 34)

Lao động đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

3.Mức hưởng ( điểm b khoản 1 điều 39)

Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày (hưởng nguyên lương ngày nghỉ theo chế độ thai sản)

4. Chỉ có lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới được hưởng chế độ thai sản. Còn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì không được hưởng chế độ này.  Vì bảo hiểm xã hội  tự nguyện chỉ có hai chế độ: Hưu trí và tử tuất (khoản 2 điều 4)
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

http://luatsu1088.vn/hop-dong-lao-dong-doi-voi-nguoi-cao-tuoi/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content