LÃI SUẤT TỐI ĐA CHƠI HỤI BAO NHIÊU?

 

Lãi suất tối đa chơi hụi

Hiện nay, pháp luật đã công nhận việc chơi hụi, hay còn là họ, hụi, biêu, phường. Liên quan đến câu hỏi “Lãi suất chơi hụi hiện tại là bao nhiêu? Pháp luật có điều chỉnh không? Hay tự các thành viên có quyền quyết định lãi suất này và nhà nước công nhận?”. Trước hết, chúng ta cần biết rõ về các khái niệm có liên quan như sau:

 

Nghị định 19/2019/NĐ-CP

 

Còn về lãi suất khi tham gia hụi có lãi được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 19/2019/NĐ-CP

 

Lãi suất trong họ có lãi được tính như sau:

Lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận. Hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ. Nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ. Trường hợp mức lãi suất giới hạn nói trên được điều chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự thì áp dụng mức lãi suất giới hạn được điều chỉnh đó.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ vượt quá lãi suất giới hạn quy định này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818.

 

Tác giả: Luật sư Trần Quyên

 

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/luong-toi-thieu-vung-tang/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content