Kinh phí và đoàn phí 2021

 Kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2021

 

Kinh phí và đoàn phí 2021

Năm 2021, mức thu kinh phí công đoàn và đoàn phí có những thay đổi. Được quy định Hướng dẫn số 1609/HD-TLĐ ngày 22/10/2019 hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021. Cụ thể:

 

  1. Mức thu chi

 

– Đối với đoàn phí:

+ Công đoàn cơ sở đươc sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí;

+ Công đoàn cấp trên (các cấp) được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

Đoàn Phí công đoàn thu qua lương hàng tháng

– Đối với kinh phí:

+ Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% tổng số thu kinh phí công đoàn;

+ Công đoàn cấp trên được sử dụng  30% tổng số thu kinh phí công đoàn.

Kinh Phí Công Đoàn trích từ chi phí của doanh nghiệp

 

  1. Thời hạn nộp: Đóng hằng tháng:

 

 

Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn (nếu có) mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động   

 

  1. Nơi nộp: Liên đoàn lao động Quận/Huyện nơi DN đặt trụ sở

 

  1. Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn

 

Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2021 gửi về Tổng Liên đoàn gồm 02 bộ, đầy đủ các biểu mẫu bắt buộc sau:

– Báo cáo tổng hợp dự toán thu – chi tài chính công đoàn (mẫu B15-TLĐ).

– Báo cáo dự toán thu – chi đơn vị sự nghiệp (mẫu B15b-TLĐ).

– Thống kê danh sách tên đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn gồm: lao động, đoàn viên… theo khu vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh (theo mẫu nhập phần mềm thu kinh phí công đoàn qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam).

– Mẫu 01a, 01b kèm theo Quyết định 887/QĐ-TLĐ ngày 02/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp.

– Danh sách cán bộ công đoàn chuyên trách và lao động khác tại công đoàn cấp trên cơ sở trở lên (thời điểm 30/10/2019).

– Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2019, thuyết minh chi tiết dự toán năm 2020.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818

 

 

                                                                   Tác giả: Luật sư Mộng Huyền

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/nhung-sai-sot-ve-hoa-don-khong-bi-phat-tien/