Kinh doanh lữ hành quốc tế

Thủ tục cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh lữ hành quốc tế

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép, cụ thể như sau:

 

thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

 1. Điều kiện cấp giấy phép (quy định tại điều 46 Luật du lịch 2005)

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp;

– Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, cụ thể:

+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ hành.

Điều kiện

+ Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau: quản lý hoạt động lữ hành; hướng dẫn du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và điều hành chương trình du lịch; nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

– Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

– Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

+  250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

Điều kiện

+ 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
(quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2007/NĐ-CP)

   2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

2.1. Thành phần hồ sơ (quy định tại khoản 1 điều 48 Luật du lịch 2005)

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu mẫu 27 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành tại ngân hàng.

– Giấy tờ chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành theo phụ lục số 4 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL

 

Thành phần hồ sơ

– Phương án kinh doanh theo mẫu 28 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL.

– Bản sao hợp đồng lao động hợp lệ kèm bản sao thẻ từ của 3 hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

– Các chương trình du lịch cho khách quốc tế.

2.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ, có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (quy định tại thông tư  07/2011/TT-BVHTTDL)

3. Thời hạn và cơ quan cấp giấy phép  (quy định tại điều 48 Luật du lịch)

– 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

– 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép cho doanh  nghiệp.

Như vậy, để hoạt động hợp pháp, ngoài việc đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành theo quy định như trên.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

 

Tác giả:  Luật sư  Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/giay-phep-dau-tu/

 

0/5 (0 Reviews)