KHỞI TỐ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI

Khởi tố theo yêu cầu bị hại

Theo quy định pháp luật hiện hành, những trường hợp nào chỉ được khởi tố theo yêu cầu bị hại? Bị hại rút yêu cầu khởi tố thì có được yêu cầu khởi tố lại vụ án hay không? Bài viết này, Chúng tôi sẽ làm rõ những thắc mắc của Quý khách.

Điều 155 BLTTHS 2015, có 10 trường hợp chỉ được khởi tố theo yêu cầu của bị hại.

 

Bộ luật tố tụng hình sự

Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ. Trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố. Vì trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại. Trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

10 trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại :

 

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp luật định tại Khoản Điều 134 BLHS 2015;

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó.

 

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội.

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

 

Tội hiếp dâm

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Tội cưỡng dâm
Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

 

Tội làm nhục người khác

Nghĩa là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.

Tội vu khống
Người nào thực hiện một trong các hành vi: Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Hoặc bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818

 

Tác giả: Luật sư Trần Quyên

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/le-phi-mon-bai-cua-ho-kinh-doanh/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content