Khởi kiện công ty tài chính cho vay lãi cao

KHỞI KIỆN CÔNG TY TÀI CHÍNH CHO VAY LÃI CAO?

 

Khởi kiện công ty tài chính cho vay lãi cao

Quy định tại Điều 468 Bộ Luật Dân sự năm 2015 về lãi suất, theo quy định này thì lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trong đó, trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

 

Bộ Luật Dân sự năm 2015

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định như trên.

Tuy nhiên, vì đây là trường hợp cho vay tín dụng chứ không phải quan hệ vay dân sự với nhau. Do vậy, ta sẽ áp dụng Luật chuyên ngành chứ không áp dụng quy định về lãi suất cho vay của Bộ luật dân sự 2015. Trường hợp này phải áp dụng quy định theo Thông tư 43/2016/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Cụ thể quy định tại Điều 9 Thông tư 43/2016/TT-NHNN:

 

Lãi suất cho vay tiêu dùng:

 

  • Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
  • Công ty tài chính ban hành quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng.
Bộ Luật Dân sự năm 2015
  • Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung khung lãi suất cho vay tiêu dùng, công ty tài chính phải gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định về khung lãi suất, trong đó nêu cụ thể các yếu tố, nguyên tắc cơ bản xác định khung lãi suất cho vay tiêu dùng, các yếu tố về chi phí vốn, chi phí rủi ro, lợi nhuận trên vốn, lãi suất thị trường và bảo đảm bù đắp được các chi phí, rủi ro liên quan, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và sự phát triển của công ty tài chính.
Bộ Luật Dân sự năm 2015

Như vậy, hiện nay không có trần lãi suất cho vay tiêu dùng tại các Công ty tài chính. Các Công ty tài chính đưa ra mức lãi suất cho vay cụ thể. Và báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước. Nếu Ngân hàng Nhà nước không phản đối thì Công ty tài chính được quyền áp dụng.

Bộ Luật Dân sự năm 2015

Hiện nay, có rất nhiều công ty tài chính cho vay tiêu dung với mức lãi suất rất cao. Tức là vượt quá lãi suất theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Nhưng nếu đây là lãi suất mà công ty tài chính đã làm hồ sơ xin phép. Và được Ngân hàng nhà nước phê duyệt. Thì không phải là trường hợp vi phạm pháp luật về lãi suất cho vay. Do vậy bạn không thể khởi kiện Home Credit về hành vi cho vay nặng lãi được.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818.

 

Tác giả: Luật sư Trần Quyên

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/tu-van/

 

0/5 (0 Reviews)