Tài sản,nhân thân và quan hệ hôn nhân của người bị tuyên bố đã chết khi trở về

Khi người chết trở về

Trong thực tế có nhiều trường hợp, một người đã bị tòa án tuyên bố đã chết, song sau đó họ còn sống và trở về. Vậy khi tài sản đã bị chia cho người thừa kế và một bên vợ hoặc chồng đã tái hôn thì các vấn đề trên sẽ được giải quyết ra sao?

 

Khi người chết trở về

 

 

Bộ luật dân sự
 

Theo quy định tại điều 81 Bộ luật Dân sự, một người bị tòa án tuyên bố là đã chết nếu thuộc trường hợp:

+ Sau ba năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của toà án có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên lại  không có tin tức xác thực là còn sống;

+ Biệt tích trong chiến tranh sau 5 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc. Nhưng vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

+ Bị tai nạn, thiên tai mà sau một năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thiên tai chấm dứt. Nhưng không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

+ Biệt tích 5 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống.

Bộ luật dân sự
 

Điều 82 Bộ luật Dân sự cũng quy định: Khi quyết định của toà án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết.
Vậy khi người chết trở về thì quan hệ tài sản, hôn nhân, gia đình và quan hệ nhân thân khác được giải quyết như sau:

 Về quan hệ nhân thân.

Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục. Đó là khi toà án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.

Về quan hệ hôn nhân và gia đình:

– Nếu vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Toà án cho ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 78 của Bộ luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật;

Bộ luật dân sự

– Nếu vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật.
Như vậy, nếu trường hợp người bị tuyên bố đã chết quay trở về mà một bên đã được tòa án cho ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó có hiệu lực pháp luật. Điều này có nghĩa người đã chết trở về bị chấm dứt quan hệ hôn nhân với một bên vợ hoặc chồng khi họ đã ly hôn hoặc kết hôn với người khác.

Về quan hệ tài sản

Khoản 3 điều 83 Bộ luật dân sự quy định: Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. Trong trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Hôn nhân gia đình

Điều này có nghĩa nếu tài sản vẫn còn thì người bị tuyên bố đã chết khi trở về vẫn có quyền yêu cầu người đã nhận tài sản trả lại. Và trong trường hợp tài sản thừa kế không còn, người trở về không coi như không còn gì.

Hôn nhân gia đình

Người bị tòa án tuyên bố chết thì sau khi trở về, được khôi phục lại quan hệ nhân thân. Trừ quan hệ hôn nhân nếu đã được tòa án cho ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác. Được đòi lại tài sản nếu như tài sản đã chia thừa kế vẫn còn. Như vậy, người trở về nhìn chung là thiệt thòi trong quan hệ hôn nhân và tài sản của mình. Vì đã không có khả năng đòi lại được.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/hanh-vi-bao-hanh-gia-dinh/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content