Khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự do Hội đồng khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp trung đoàn và tương đương trở lên thực hiện. Được quy định cụ thể tại thông tư 105/2023/TT-BQP.

  1. Thành viên Hội đồng gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Chủ nhiệm quân y (phụ trách quân y) đơn vị cấp trung đoàn. Và tương đương trở lên;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là bác sĩ khám nội khoa hoặc ngoại khoa;

c) Ủy viên Thường trực kiêm Thư ký Hội đồng là bác sĩ. Hoặc nhân viên quân y của đơn vị nhận quân;

d) Các ủy viên là cán bộ, nhân viên quân y đơn vị nhận quân. Cán bộ nhân viên quân y tăng cường; cán bộ nhân viên quân y. Hoặc dân y thuộc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đóng quân của đơn vị nhận quân;

đ) Thành viên Hội đồng đảm bảo đủ bộ phận, chuyên khoa theo quy định tại khoản 5 Điều này. Và có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề phù hợp với nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

  1. Nội dung khám

Nội dung khám về thể lực; lâm sàng; cận lâm sàng thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư này.

  1. Thời gian khám phúc tra:

Hoàn thành trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày giao nhận quân.

4. Quy trình khám phúc tra:

a) Quy trình khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Thông tư này;

b) Hoàn chỉnh Phiếu theo Mẫu 4 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Tổng hợp, báo cáo kết quả khám theo Mẫu 2i Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/tam-hoan-nghia-vu-quan-su-2024/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818