Khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn

Hiện nay, hoạt động đầu tư vốn ở công ty khác là việc rất phổ biến trong chiến lược kinh doanh. Vậy công ty có phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn hay không? Đa phần nhiều người còn khá hoang mang vì sao có lúc khai và không khai. Phải chăng quy định mỗi nơi mỗi khác?

Để làm rõ quy định pháp luật thuế trong trường hợp này. Chúng tôi có nội dung tư vấn như sau. Cũng như trình tự, hồ sơ kê khai khi doanh nghiệp chuyển nhượng vốn.

Khi doanh nghiệp chuyển nhượng vốn sẽ xảy ra 03 trường hợp sau đây:

"<yoastmark

Trường hợp 1: chuyển nhượng vốn ở doanh nghiệp bình thường

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được coi là một khoản thu nhập khác. Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm phải xác định. Đồng thời kê khai số thuế vào tờ khai quyết toán theo năm.

Trường hợp 2: bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên có gắn liền bất động sản. khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường hợp bán toàn bộ Công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu. Dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản. Doanh nghiệp phải nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Đồng thời kê khai theo mẫu số 06/TNDN. Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC. Và quyết toán năm tại nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Trường hợp 3: Tổ chức nước ngoài chuyển nhượng vốn tại Việt Nam

Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài). Mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế phải nộp.

Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.

Thời hạn, hồ sơ và địa điểm tiếp nhận khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn. Hoặc ngày thứ 10 kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.

– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn. Theo Mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC;

– Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt.

– Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

– Bản chụp chứng nhận vốn góp;

– Chứng từ gốc của các khoản chi phí.

Trường hợp 4: Trường hợp cần bổ sung hồ sơ

Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn trong ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Địa điểm nộp hồ sơ khi chuyển nhượng vốn:

Tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế.

Đây là nội dung tư vấn của Luật sư về khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn. Quý khách cần tư vấn rõ hơn vui lòng gọi ngay 1900 599 818. Công ty Luật T&Q luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách.

Luật sư: Trần Quyên

Lưu trữ 营业 – 律師事務所 (luattq.com)

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content