khai sinh con ngoài giá thú

Đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ không đăng ký kết hôn

 

Khai sinh con ngoài giá thú

Có rất nhiều trường hợp vì lý do cá nhân, cha mẹ không đăng ký kết hôn. Tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng tới vấn đề đăng ký khai sinh cho con, bởi pháp luật Việt Nam vẫn cho phép đăng ký khai sinh cho con có đầy đủ cả tên cha mẹ dù cha mẹ vẫn chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn (trường hợp này được gọi là đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú)

1. Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

– Căn cứ khoản 1 điều 15 nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:
Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trốngNhư vậy nếu muốn đăng ký khai sinh có tên cha thì người cha phải làm thủ tục nhận con tại ủy ban nhân dân cấp xã.

Đăng ký khai sinh

Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.
– Về thủ tục nhận cha cho con thì Điều 12 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định:
Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha.
Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

Thông tư 15/2015/TT-BTP

a) Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;

c) Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

2. Thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh

3. Thời hạn giải quyết thủ tục nhận cha cho con

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày

4. Thời hạn đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.
Đó là toàn bộ thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ không đăng ký kết hôn. Cơ quan nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi cho những người thuộc trường hợp này được đăng ký khai sinh cho con, suy cho cùng quy định này chính là bảo vệ quyền lợi của trẻ em đều có quyền có đầy đủ tên cha và mẹ trong giấy khai sinh khi cha mẹ không thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn vì bất kỳ lý do gì.
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/ket-hon-voi-nguoi-trung-quoc/

 

0/5 (0 Reviews)