Hướng dẫn kê khai nộp thuế Môn Bài trong năm 2022

Căn cứ vào:

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai; nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức; cá nhân có hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ. (HL: 01/01/2017)
 • Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài (HL: 01/01/2017)
 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. (HL: 25/02/2020)
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 vừa được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020; có hiệu lực từ ngày 05/12/2020
 • Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi; bổ sung Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài. (Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: 23/08/2020)
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.(có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022.)

 

1. Thuế môn bài đối với doanh nghiệp:

* Cách tính mức đóng thuế môn bài:

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để xác định mức đóng lệ phí môn bài như sau:

Ví dụ: Công ty X đăng ký vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh là: 2 tỷ

=> Thì mức tiền lệ phí môn bài phải nộp là: 2.000.000 đồng/năm

* Lưu ý:

– Doanh nghiệp mới thành lập: được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất; kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12)

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài; doanh nghiệp thành lập chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh thì chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài (trong thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài)

Ví dụ: Công ty ACB Thành lập vào tháng 3/2022

– Vì mới thành lập nên năm đầu thành lập (năm 2022) công ty ACB được miễn lệ phí môn bài năm đầu

– Phải nộp lệ phí môn bài từ năm 2023

– Tháng 5/2022: Thành lập thêm 1 địa điểm kinh doanh nữa thì địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài năm đầu (năm 2022) vì thành lập trong khoảng thời gian công ty ACB đang được miễn LPMB năm đầu. Phải nộp lệ phí môn bài từ năm 2023

– Tháng 2/2023: Thành lập thêm 1 chi nhánh thì chi nhánh này không được miễn LPMB năm đâù vì không được thành lập trong khoảng thời gian công ty ACB được miễn LPMB (năm 2023 cty ACB không được miễn nữa). Phải nộp lệ phí môn bài từ năm đầu thành lập (năm 2023)

– Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 25/02/2020 (trước ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực) có thành lập thêm CN; VPĐD; ĐĐKD từ ngày 25/02/2020 thì doanh nghiệp; CN; VPĐD; ĐĐKD phải thực hiện nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. (Tức là không được miễn lệ phí môn bài năm đầu theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP) (theo Điều 1 của thông tư 65/2020/TT-BTC)

 • Nếu thành lập vào 6 tháng đầu năm (Từ ngày 1/1 – 30/06) thì năm đầu nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm (Từ ngày 1/7 – 31/12) thì năm đầu nộp mức lệ phí môn bài 1/2 năm. Các năm sau nộp ở mức cả năm

Ví dụ: Công ty A Thành lập vào ngày 15/01/2020

Do thành lập trước ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực nên Công ty A phải nộp lệ phí môn bài năm đầu thành lập (năm 2020).

Ngày 25/03/2022: Công ty A thành lập thêm 1 chi nhánh thì chi nhánh này vẫn phải nộp lệ phí môn bài năm đầu thành lập (năm 2022). (Do CN không được thành lập trong thời gian DN được miễn lệ phí môn bài). => Mức tiền lệ phí môn bài phải nộp là: 1.000.000 cho năm đầu thành lập (2022) vì thành lập vào 6 tháng đầu năm

Ngày 25/08/2022: Công ty A thành lập thêm 1 ĐĐKD thì ĐĐKD này vẫn phải nộp lệ phí môn bài năm đầu thành lập (năm 2022). (Do ĐĐKD không được thành lập trong thời gian DN được miễn lệ phí môn bài). => Mức tiền lệ phí môn bài phải nộp là: 500.000 cho năm đầu thành lập (2022) vì thành lập vào 6 tháng CUỐI năm

2. Khai lệ phí môn bài:

– Doanh nghiệp; CN; VPĐD; ĐĐKD: Khai lệ phí môn bài một lần khi mới thành lập

– Hồ sơ kê khai: Mẫu 01/LPMB Tờ khai lệ phí môn bài Thông tư 80/2021/TT-BTC

* Nơi nộp tờ khai:

– Đối với doanh nghiệp: Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

– Đối với đơn vị phụ thuộc (chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh):

 • Nếu thành lập ở cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính: thì nộp tờ khai cho CQT quản lý trực tiếp của trụ sở chính.
 • Nếu thành lập ở khác địa phương cấp tỉnh của trụ sở chính: thì nộp tờ khai cho CQT quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc.

* Thời hạn nộp tờ khai:

Doanh nghiệp mới thành lập hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc; địa điểm kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập

3. Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài:

Chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm

Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022: chậm nhất là ngày 30/01/22022

Nhưng vì ngày 30/01/2022 là chủ nhật – là ngày nghỉ => Nên thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022 được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là ngày 31/01/2022

4. Lưu ý:

– Đối với các doanh nghiệp đã và đang hoạt động (đã khai lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động rồi):

 • Không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo (Trừ trường hợp có thay đổi về vốn)
 • Hàng năm chỉ phải nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01

– Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Tăng vốn điều lệ phải khai LPMB cho dù không thay đổi bậc thuế theo Công văn số 7090/CTHN-TTHT ngày 10/3/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn

5. Một vài tình huống về Lệ Phí Môn Bài có thể bạn quan tâm:

* Văn phòng đại diện có phải kê khai nộp lệ phí môn bài không?

– Theo công văn Số: 2646/TCT-CS V/v lệ phí môn bài ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Tổng Cục thuế thì: 

 • Trường hợp Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; 
 • Trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.

(Đây cũng là nội dung được hướng dẫn tại các công văn số 15865/BTC-CST ngày 07/11/2016; công văn số 1025/BTC-CST ngày 20/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài)

 

– Theo công văn số 1279/TCT-CS V/v: Lệ phí môn bài của Tổng Cục Thuế ngày 04 tháng 04 năm 2017 thì: 

 • Trường hợp văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; 
 • Trường hợp văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa; dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

 

– Theo Công văn số 5744/CT-TTHT ngày 5/2/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế thì: trường hợp Công ty thành lập Văn phòng đại diện chỉ để thực hiện chức năng liên lạc; tìm hiểu thị trường; xúc tiến thương mại; không có hoạt động sản xuất; kinh doanh HHDV thì Văn phòng đại diện được miễn nộp lệ phí môn bài.

 

* Thay đổi vốn điều lệ nhưng không làm ảnh hưởng đến bậc thuế; không làm tăng số thuế phải nộp thì có phải làm tờ khai lệ phí môn bài không?

– Theo công văn số: 7090/CTHN-TTHT V/v khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Cục thuế TP Hà Nội thì: trường hợp Công ty có thay đổi về vốn (tăng vốn điều lệ nhưng không dẫn đến thay đổi bậc môn bài) thì Công ty phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

 

* Mở địa điểm kinh doanh để trưng bày; giới thiệu sản phẩm:

– Theo công văn Số: 45747/CT-TTHT V/v miễn lệ phí môn bài của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 02 tháng 7 năm 2018 thì: 

 • Trường hợp Công ty mở địa điểm kinh doanh để trưng bày; giới thiệu sản phẩm không có hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ thì Công ty không phải đóng lệ phí môn bài cho các địa điểm kinh doanh đó.
 • Nếu các địa điểm kinh doanh trên phát sinh hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ thì Công ty phải nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP đã nêu trên.

 

* Thành lập kho chứa hàng và trung tâm bảo trì:

– Theo công văn Số: 2073/CT-TTHT V/v Lệ phí môn bài của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 3 năm 2019 thì:

 • Kho chứa hàng để chứa hàng; lưu trữ hàng; vật tư trước hoặc sau khi ra công trình; không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa; dịch vụ thì không thuộc trường hợp nộp lệ phí môn bài;
 • Trung tâm bảo trì có nhân viên kỹ thuật trực và thực hiện dịch vụ bảo trì sản phẩm cho khách hàng thì trung tâm bảo trì thuộc đối tượng khai và nộp lệ phí môn bài theo quy định.

– Theo Công văn số 11400/CT-TTHT ngày 8/10/2019 của Cục Thuế TP. HCM về việc nộp thuế môn bài đối với kho chứa hàng hóa; văn phòng đại diện: các kho hàng nếu chỉ để chứa hàng hóa; không tiến hành sản xuất; kinh doanh thì được miễn nộp phí môn bài.

 

 

 

5/5 (1 Review)