Hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân kinh doanh mới nhất

Hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân kinh doanh mới nhất. Ngoài các hình thức kinh doanh với các loại hình hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, Công ty. Luật hiện tại còn cho phép hoạt động kinh doanh với hình thức cá nhân kinh doanh.

Hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân kinh doanh mới nhất

 1. Hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

 2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh bao gồm:

 • Cá nhân kinh doanh lưu động;
 • Cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân;
 • Cá nhân chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”;
 • Cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nếu không lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Khai thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với. Cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định. Cá nhân kinh doanh nộp thuế từng lần phát sinh không cần phải thực hiện chế độ kế toán. Thời điểm thực hiện khai thuế khi có phát sinh doanh thu chịu thuế.

 1. Hồ sơ khai

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh sau:

 • Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD;
 • Các tài liệu kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh gồm:

– Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

– Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

– Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu tính chính xác.

 1. Nơi nộp hồ sơ khai

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh:

 • Cá nhân kinh doanh lưu động: tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân phát sinh hoạt động kinh doanh.
 • Cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số: tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân cư trú (thường trú hoặc tạm trú).
 • Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”: tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp là cá nhân không cư trú thì nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức quản lý tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”.
 • Cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân: tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân phát sinh hoạt động xây dựng.
 1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

 1. Hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân kinh doanh thường xuyên

 2. Đối tượng áp dụng

– Trường hợp cá nhân cho thuê tài sản tại link: Hướng dẫn khai thuế cho thuê tài sản mới nhất – Cty Luật T&Q (luatsu1088.vn).

– Trường hợp cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp. Trong phần này, sẽ chỉ đề cập đến cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp.

Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp là cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với doanh nghiệp xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo hình thức đại lý bán đúng giá.

Hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân kinh doanh thường xuyên có 2 dạng. Tổ chức khai thay hoặc cá nhân tự kê khai trực tiếp.

 • Trường hợp tổ chức khai thay

Doanh nghiệp xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm khấu trừ và khai thuế, nộp thuế TNCN. Nếu doanh nghiệp xác định số tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại đơn vị trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống tại nhiều nơi, cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể ủy quyền cho các tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế đối với số tiền hoa hồng nhận được tại đơn vị trong năm tính thuế.

Doanh nghiệp xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định. Không phải quyết toán thuế với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp.

 • Trường hợp cá nhân tự kê khai

Nếu trong năm tổ chức trả thu nhập chưa thực hiện khấu trừ thuế do chưa đến mức khấu trừ và cá nhân không ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập khấu trừ, đến cuối năm cá nhân xác định thuộc trường hợp phải nộp thuế theo quy định thì cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế theo năm.

 1. Hồ sơ khai

Hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý của tổ chức khấu trừ theo quy định bao gồm:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 01/XSBHĐC;
 • Phụ lục bảng kê chi tiết theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC. Kê khai toàn bộ cá nhân có phát sinh doanh thu trong năm tính thuế. Không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Hồ sơ khai thuế theo năm của cá nhân trực tiếp khai thuế

Hồ sơ khai thuế năm đối với cá nhân trực tiếp khai thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-CNKD;
 • Bản sao hợp đồng kinh tế (cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hợp tác kinh doanh, đại lý);
 • Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (nếu có).

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu tính chính xác.

 1. Nơi nộp hồ sơ khai

 • Tổ chức khấu trừ và kê khai thay: tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức.
 • Cá nhân trực tiếp kê khai: tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân cư trú.
 1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế

 • Hạn khai thuế tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. (Áp dụng trong trường hợp tổ chức khai thay).
 • Hạn khai thuế quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền. (Áp dụng trong trường hợp tổ chức khai thay)
 • Hạn khai thuế năm: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo. (Áp dụng trong trường hợp cá nhân trực tiếp kê khai)

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Luật sư: Trần Quyên

0/5 (0 Reviews)