Hợp đồng lao động đối với người cao tuổi

 

Hợp đồng lao động đối với người cao tuổi

Khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu người lao động còn khả năng lao động và người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu sử dụng người lao động thuộc đối tượng là người cao tuổi thì hai bên vẫn tiến hành ký kết hợp đồng lao động như bình thường. Tuy nhiên phải lưu ý một số quy định của pháp luật khi sử dụng đối tượng lao động đặc biệt này.

Người lao động được xác định là người cao tuổi theo quy định của Luật chuyên ngành.
Điều 187 Bộ luật 2012,  điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

 

Bộ luật 2012

– Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.
– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

Người cao tuổi

– Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này”.
Như vậy, trừ một số trường hợp đặc biệt thì người lao động cao tuổi được quy định nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi.
Người lao động cao tuổi vẫn được ký hợp động lao động

Bộ luật LĐ 2012

Theo khoản 1 điều 3 bộ luật lao động 2012 quy định: Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên.  Có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động. Được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
Căn cứ quy định trên, luật chỉ hạn chế độ tuổi thấp nhất của người lao động.  Không hạn chế độ tuổi cao nhất của người lao động. Do đó, người lao động cao tuổi vẫn được sử dụng bình thường.

 

Người cao tuổi

Hơn nữa, tại điều 167 bộ luật lao động 2012 quy định về việc sử dụng người lao động cao tuổi như sau:
– Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.
Điều 6 của nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng đối với người cao tuổi:

Bộ luật lao động 2012

+ Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
+ Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.
Như vậy, với các quy định trên thì người lao động nếu còn đủ sức khỏe và người sử dụng lao động còn nhu cầu thì hai bên vẫn tiến hành ký kết hợp đồng lao động bình thường.

3. Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động đối với người cao tuổi

– Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động (khoản 2 điều 167 Bộ luật lao động 2012). Điều này có nghĩa, người sử dụng lao động phải đảm bảo các quyền lợi cho người lao động cao tuổi.
– Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bộ luật 2012

Theo đó, điều 11 nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định về việc sử dụng người lao động cao tuổi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Người lao động cao tuổi có kinh nghiệm, tay nghề cao với thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên. Được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề;
b) Người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe;
c) Sử dụng có tính thời điểm; không quá 05 năm đối với từng người lao động;
d) Phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất 02 lần trong một năm;

Bộ luật 2012

đ) Có ít nhất 01 người lao động không phải là người lao động cao tuổi cùng làm việc.
– Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc (khoản 4 điều 167 Bộ luật lao động 2012)

Tư vấn 1900599818

Với những quy định trên thì rõ ràng, người lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng nếu người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu sử dụng thì có thể tiếp tục ký hợp động làm lại với người lao động đó. Với điều kiện đó không phải là những công việc nặng nhọc, nguy hiểm. Hoặc không tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người cao tuổi. Và phải đảm bảo cho người lao động cao tuổi được hưởng đầy đủ các quyền lợi.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả:  Luật sư  Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/giu-bang-goc-cua-nguoi-lao-dong/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content