Hợp đồng cộng tác viên, dịch vụ được xác định là hợp đồng lao động

Hợp đồng cộng tác viên, dịch vụ được xác định là hợp đồng lao động

Kể từ ngày 1/1/2021, Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực pháp luật. Theo đó, những hợp đồng có tên gọi khác hợp đồng lao động như hợp đồng cộng tác viên, khoán việc, dịch vụ…nếu có đủ hai điều kiện sau đây thì vẫn được xác định là hợp đồng lao động.

Cụ thể, tại điều 13 Bộ luật lao động 2019 quy định:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Như vậy, nếu hợp đồng có các tên gọi khác nhau mà thỏa mãn hai điều kiện sau đây thì vẫn xác định là hợp đồng lao động:

+ Có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương.

+ Có sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Khi được xác định là hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động phải tham gia Bảo hiểm xã hội đầy đủ. Phải tuân thủ quy định của Bộ luật lao động…

Ngoài ra Bộ luật lao động 2019 có nhiều điểm mới so với quy định cũ.

– Bổ sung quy định về thời gian thử việc

Thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

– Bổ sung thêm trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động

Thêm các trường hợp người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động sau đây:

+ Người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

– Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

– Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do

+ Bộ Luật lao động 2012: Người lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bắt buộc phải có 01 trong những lý do được nêu tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012. Đồng thời đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước.

+ Bộ Luật lao động 2019: Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước tại Khoản 1 Điều 35 (trừ 01 số trường hợp không cần báo trước).

– Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng

Theo quy định hiện hành thì chỉ có đối tượng ký hợp đồng lao động mùa vụ là đương nhiên không phải thử việc. Từ 2021, cũng không áp dụng thử việc với hợp đồng lao động dưới 1 tháng.

– Chấp nhận hợp đồng lao động được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/muc-phat-cham-nop-ho-so-ke-khai-thue/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content