Hoãn thi hành án dân sự

Hoãn thi hành án dân sự

Hoãn thi hành án dân sự

Luật Thi hành án dân sự 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định các trường hợp hoãn thi hành án dân sự như sau:

– Người phải thi hành án bị ốm nặng. Có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên. Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án. Hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

– Đương sự đồng ý hoãn thi hành án. Việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn. Có chữ ký của đương sự. Trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án. Trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;

– Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo:

+ Quy định tại Điều 74 (quy định về xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án)

+ Điều 75 (quy định về giải quyết tranh chấp, yêu cầu hủy giấy tờ);

+ Tài sản được kê biên theo Điều 90 (quy định về kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp) 

nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng. Hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;

– Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định. Và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 179;

Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;

– Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 Luật Thi hành án dân sự 2008 chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

– Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 104 (quy định về xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành) Luật Thi hành án dân sự 2008.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dich vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/bay-khi-giao-dich-mua-ban-nha-dat/

0/5 (0 Reviews)