Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể

Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể 

Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

theo hướng dẫn tại Luật doanh nghiệp,

thì phải gửi hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế.

Bước 2:

Cơ quan thuế tiếp nhận:

+ Đối với hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể của doanh nghiệp bằng giấy:

– Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn;

– Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị

gia tăng chưa được khấu trừ nếu có) theo quy định tại Điều 43, 44, 47, 60, 67, 68, 70, 71 Luật Quản lý thuế

với cơ quan quản lý thuế;

– Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc thì toàn bộ các đơn vị phụ thuộc phải hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

+ Đối với hồ sơ gửi đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử:

Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC

ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Quyết định giải thể;

– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu

của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu ;

– Biên bản họp (đối với trường hợp doanh nghiệp tự giải thể);

– Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực

(đối với trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo Quyết định của tòa án).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

– Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ

chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan thuế Ban hành Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu

lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.

– Ban hành Thông báo gửi cho đơn vị chủ quản, đơn vị phụ thuộc theo mẫu số 35/TB-ĐKT

ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 trong trường hợp cơ quan thuế

nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản nhưng các đơn vị phụ thuộc

chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019;

+ Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

+ Điều 15, Điều 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Hướng dẫn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến mọi vấn đề của quý khách. Hoặc tư vấn nhanh qua tổng đài 1900 599 818.

Thực hiện dịch vụ nhanh chóng hiệu quả chi phí hợp lý

0903876125

Chấm dứt văn phòng đại diện

0/5 (0 Reviews)