1/ Đăng ký tạm trú TP HCM 

2/ Đăng ký khai sinh,thường trú

3/ Không khai báo lưu trú cho khách

4/ Xử lý giấy tờ không trùng khớp

5/ Vợ Hoặc Chồng Liệt Sĩ Tái Giá

6/ Độ Tuổi Được Coi Là Trẻ Em

7/ Người chuyển giới được công nhận

8/ Mức phạt đăng ký khai sinh quá hạn

9/ Đăng ký lại giấy khai sinh

10/ Bỏ điều kiện hộ khẩu

11/ Thủ tục đăng ký thường trú

12/ Cấp Lại Thẻ Căn Cước Công Dân

Phone icon
1900599818