Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc quy định tại Điều 29 Nghị định 67/2023/NĐ-CP. Bao gồm các tài liệu sau:

1.Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

  1. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm:

+ Hợp đồng bảo hiểm;

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  1. Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).
  2. Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm. Hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
  3. Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao). Hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.
  4. Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại nội dung 1, 2, 3, 5 và 6.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập tài liệu quy định tại nội dung 4.

Hiện nay các đối tượng mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, bao gồm:

– Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị

– Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm)

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/ho-so-boi-thuong-bao-hiem/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content