Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc đươc Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về thủ tục như sau:

1.Thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép đối với phương tiện thương mại gồm:

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép. Mẫu số 01 Phụ lục III của Nghị định này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký hoặc bản sao từ sổ gốc của Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2.Thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép đối với xe công vụ gồm:

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép. Mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô;

c) Bản sao thư mời của đối tác phía Trung Quốc nêu rõ tuyến đường, cửa khẩu và thời gian mời (trường hợp bản gốc không có tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh);

d) Bản sao quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền.

3.Thẩm quyền cấp giấy phép:

a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp: Giấy phép vận tải loại E; Giấy phép vận tải loại F, G lần đầu trong năm (năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12);

b) Sở Giao thông vận tải các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai cấp: Giấy phép vận tải loại A, B, C; Giấy phép vận tải loại F, G lần thứ hai trong năm.

4.Trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận tải loại A, B, C, E hoặc F, G lần đầu trong năm:

a) Tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp giấy phép theo Mẫu số 03, 04, 05, 07, 08, 09 Phụ lục III của Nghị định này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/giay-phep-van-tai-duong-bo-quoc-te-asean/

Mẫu giấy phép:

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

_____________

Kính gửi:

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: …………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ:

3. Số điện thoại: …………………………. Số Fax/Địa chỉ email: ……………………..

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số ……………….. Ngày cấp ……………. Nơi cấp: ……..

5. Đơn vị xin cấp phép cho phương tiện theo danh sách dưới đây:

(Nếu có nhiều phương tiện thì lập bảng kê kèm theo đơn)

TT Biển số xe Nhãn hiệu Năm sản xuất Trọng tải (số ghế, tấn) Thời hạn đề nghị cấp phép Hình thức hoạt động (định kỳ, không định kỳ, vận tải hàng hóa) Tuyến hoạt động Điểm dừng nghỉ trên đường
1                
2                
3                
4                
  1. Người liên hệ để trả kết quả cấp phép: Họ tên: …………………… Điện thoại:

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– ……….;

– Lưu:…

…, ngày… tháng… năm …

Đơn vị kinh doanh vận tải

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 02. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc (đối với xe công vụ)

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

__________

Kính gửi:

1. Tên cơ quan, đơn vị: …………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

3. Số điện thoại: ……………… số Fax/Địa chỉ email: …..

4. Mục đích xin cấp phép cho phương tiện: ……………………………………………………………………

5. Đơn vị xin cấp phép cho phương tiện theo danh sách dưới đây:
TT Biển số xe Nhãn hiệu Năm sản xuất Trọng tải (số ghế, tấn) Thời gian đề nghị cấp phép Cửa khẩu xuất – nhập Tuyến đường
1              
2              
3              
             
               
               
  1. Người liên hệ để trả kết quả cấp phép: Họ tên: …………………………… Số điện thoại: ………….

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– ……….;

– Lưu:…

…, ngày… tháng… năm …

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818