Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế được cơ quan có thẩm quyền cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải. Thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.

Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về trình tự như sau:

  1. Đối tượng:

Cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải của Việt Nam. Thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế ASEAN.

  1. Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị cấp theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định này.

  1. Thẩm quyền cấp giấy phép:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

4.Trình tự, thủ tục:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo một trong các hình thức sau:

Trực tiếp, trực tuyến, đường bưu chính;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo trực tiếp. Hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo bằng văn bản. Hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

d) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính hoặc hình thức trực tuyến theo quy định.

Đối với trường hợp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN bị hư hỏng, bị mất, đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/giay-phep-lien-van-viet-nam-lao/

Mẫu số 01. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ ASEAN

___________

Kính gửi: …………………………………………………….

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: ………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

3. Số điện thoại: …………………………………. Số Fax/Địa chỉ email: …………………………….

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ………………………… Ngày cấp: ……………..

Cơ quan cấp: …………………………………………………………………………………………………….

5. Đề nghị …………………….. (cấp/cấp lại*) Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN như sau:

Loại hình hoạt động (ghi rõ một hoặc một số loại hình đề nghị cấp, gồm: vận tải hành khách cố định; vận tải hành khách theo hợp đồng; vận tải khách du lịch bằng xe ô tô hoặc vận tải hàng hóa bằng xe ô tô):

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

…….., ngày … tháng … năm …

Đơn vị kinh doanh vận tải

(Ký tên, đóng dấu)

———————–

0/5 (0 Reviews)