Giấy phép sử dụng tần số

Giấy phép sử dụng tần số

 

Giấy phép sử dụng tần số
Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Thông tư 46/2016/TT-BTTTT quy định những thiết bị vô tuyến điện sau đây được miễn giấy phép:

1. Nhóm thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn

–  Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung
–  Điện thoại không dây
– Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS)
– Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID)
– Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện
– Thiết bị âm thanh không dây
– Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)
– Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện
– Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện
– Thiết bị truyền hình ảnh không dây
– Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng
– Thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộng
– Thiết bị ra-đa ô tô
– Thiết bị vòng từ

2. Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

3. Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu

4. Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp

5. Nhóm thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích an toàn, cứu nạn hàng hải

– Thiết bị nhận dạng tự động (AIS)
– Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB)
– Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn (SART)
– Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART)

Như vậy, đối với những thiết bị nằm trong danh mục trên thì cá nhân, tổ chức khi sử dụng không cần phải xin giấy phép.
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

 

Tác giả: Bùi Hường
Liên hệ dịch vụ:
0/5 (0 Reviews)