Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN

Giấy phép liên vận ASEAN được cấp cho các phương tiện thuộc quyền sử dụng hợp pháp của các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN.

Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về nội dung này như sau:

1.Thành phần hồ sơ:

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN. Mẫu số 03 Phụ lục I của Nghị định này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký hoặc bản sao từ sổ gốc của Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2.Thẩm quyền cấp giấy phép: Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
3.Trình tự, thủ tục:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, đường bưu chính;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp Giấy phép liên vận ASEAN theo Mẫu số 04 Phụ lục I của Nghị định này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/giay-phep-van-tai-duong-bo-quoc-te-giua-viet-nam-va-trung-quoc/

Mẫu số 03. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN
TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN ASEAN

____________

Kính gửi:

  1. 1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: ………………………………………………………………………………
  2. 2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….
  3. 3. Số điện thoại: …………………………. Số Fax/Địa chỉ email: ……………………..
  4. 4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN số: ………………………………… Ngày cấp: ……………………..

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………………………….

  1. 5. Đề nghị cấp Giấy phép liên vận ASEAN cho phương tiện theo danh sách dưới dây:
Số TT Biển số xe Trọng tải (ghế) Năm sản xuất Nhãn hiệu Số khung Số máy Màu sơn Thời gian đề nghị cấp phép Hình thức hoạt động (vận chuyển hàng hóa hay hành khách) Cửa khẩu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1                    
2                    
3                    
. . .                    

 

Đối với phương tiện vận chuyển hành khách cố định bổ sung thêm các thông tin sau:

Tuyến: ……………. đi …………….. và ngược lại.

Bến đi: Bến xe ……………………… (thuộc tỉnh: ……………….. Việt Nam).

Bến đến: Bến xe ……………………………. (thuộc tỉnh: …………………).

Cự ly vận chuyển: ………….. km.

Hành trình tuyến đường: ………………………………………………………………….

 

…, ngày…tháng…năm…

Đơn vị kinh doanh vận tải

(Ký tên, đóng dấu)

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818